W roku szkolnym 20012/2013 r. nasza szkoła uczestniczyła w przedsięwzięciu, jakim był konkurs Bezpieczna Szkoła ? Bezpieczny Uczeń. Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowali debaty młodzieży, konkursy uczniowskie i badania społeczne. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, Ratownikami Medycznymi, specjalistami do spraw zapobiegania narkomanii. Realizacja zadań konkursowych jest wielkim wkładem w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego krzewienia zasad praworządności, tolerancji, solidaryzmu społecznego i obecny przed patologiami.

Rezultatem pracy naszych nauczycieli i uczniów było zdobycie tytułu ?Bezpiecznej szkoły? oraz członkowstwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły.

                                                                                                   

 

                                                                                                                   Koordynator konkursu

                                                                                                                    B. Świętochowska

dyplom
dyplom