Masz problem?

Doradca zawodowy pomoże Ci:

 • rozpoznać istniejące trudności
 • poznać swoje możliwości zawodowe
 • podjąć odpowiednie, skuteczne działanie
 • wybrać odpowiedni rodzaj pracy lub kierunek szkolenia
 • uzyskać szczegółowe informacje na temat zawodu

Zapraszamy

 • osoby bezrobotne
 • osoby poszukujące pracy
 • absolwentów
 • młodzież szkolną stojącą przed wyborem zawodu

Centrum informacji udostępnia:

 • komputerową bazę danych o zawodach i możliwościach kształcenia
 • filmy zawodoznawcze
 • informatory o szkołach i uczelniach
 • katalogi instytucji szkoleniowych
 • wykazy innych jednostek świadczących pomoc osobom poszukującym pracy
 • ulotki o zawodach