Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych > Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH 

im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku

 

 

DATA

W Y D A R Z E N I A

ODPOWIEDZIALNI

W  R  Z  E  S  I  E  Ń

3.09.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 godz. 9.00

9.30 - spotkania z wychowawcami oraz zapoznanie uczniów z:

1.       podstawowymi dokumentami obowiązującymi w szkole;

2.       procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa;

3.       planem zajęć lekcyjnych;

4.       planem wychowawczo-profilaktycznym i inne.

Spotkania Zespołów Przedmiotowych-plany pracy.

Dyrektor

Wychowawcy Nauczyciele

10-13.09.2018

Kiermasz podręczników szkolnych

B. Ługowska

Samorząd Uczniowski

15.09.2018

Uroczystość miejska pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej

godz. 17.00. Udział biorą uczniowie klas I.

 

Dyrektor

Wychowawcy kl. I

 

.09.2018

 

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne klasy IB     

J. Kasprzykowski, pedagog szkolny

 

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne

A.Groszewska, pedagog szkolny

 

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne klasy IA     

 

K. Pachnik,

Pedagog szkolny

 

20. 09.2018

Kalendarz wyborczy dla wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

M. Bartnicki

Samorząd Uczniowski

 

 

.09.2018

Kampania wyborcza do Samorządu Szkolnego

M. Bartnicki

J. Oniszk-Palacz

24-28.09.2018

Prezentacja wystawy o Ignacym Janie Paderewskim pt. „Paderewski w Służbie Niepodległej",

Dyrektor

 

 

Wybory do Samorządu Szkolnego

 

do 28.09.2018

ZAPOZNANIE UCZNIÓW KLAS III Z ZASADAMI

EGZAMINU MATURALNEGO w 2019

Dyrektor

Wychowawcy

do 28.09.2018

Przekazanie przez uczniów klas III wypełnionych wstępnych deklaracji maturalnych wychowawcom

Wychowawcy klas III

.09.2018

Europejski Dzień Języków (popularyzacja j. angielskiego w szkole)

A. Groszewska

J. Jórczyk

.09.2018

Debata przedwyborcza kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

Dyrektor

Szkolna Komisja Wyborcza

do 28.09.2018

 

ZAPOZNANIE UCZNIÓW KLAS III Z ZASADAMI

EGZAMINU MATURALNEGO w 2019

Dyrektor

Pedagog, Wychowawcy kl. III

Przekazanie przez wychowawców sprawdzonych i poprawionych deklaracji dyrektorowi szkoły

Deklaracja planowanego przez nauczyciela udziału w szkoleniach zewnętrznych w roku szkolnym 2018/19

Nauczyciele

.09.2018

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek

Szkolna Komisja Wyborcza Okręg Nr 1

1.10.2018

Spotkania  z rodzicami o  godz.

Rada Rodziców - wybory uzupełniające, plan pracy w roku szkolnym 2018/19  i inne sprawy.   godz.

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

P  A  Ź  D  Z  I  E  R  N  I  K

.10.2018

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

B. Ługowska

T. Jackiewicz

K. Pachnik

M. Cegiełka

1.10.2018

Spotkanie Zespołu Wychowawczego godz.15.30

Omówienie problemów wychowawczych; dostosowania maturalne, orzeczenia i opinie uczniów klas I i II oraz sprawy bieżące.

Pedagog

Wychowawcy

8.10.2018

Rada Pedagogiczna; szkolenie godz. 15.30  s. 3

Dyrektor

12.10.2018

Apel z okazji Dnia Edukacji

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas III

14.10.2018

Dyktando na 100-lecie Niepodległości

Komitet Organizacyjny

15-19.10.2018

Tydzień Kultury Języka Polskiego

M. Cegiełka

K. Pachnik

T. Jackiewicz

L  I  S  T  O  P  A  D

2.11.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Zarz. Dyr. ZSP

5.11.2018

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

E. Kozakiewicz

Samorząd Uczniowski

10.11.2018

Akademia z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

M. Bartnicki

K. Pachnik

M. Cegiełka

9.11.2018

Święto Niepodległości - udział w obchodach miejskich

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

16.11.2018

ŚWIĘTO  SZKOŁY wg harmonogramu  75-lecie LO w Sulejówku

Dyrektor

K. Pachnik-koordynator

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

.11.2018

Akcja „Góra Grosza"

L. Olszewska

Samorząd Uczniowski

26.11.2018

Rada Pedagogiczna - szkolenie: - godz. 15.30 s. 3

Dyrektor

 

Zebrania z rodzicami.          godz. 18.00

Rada Rodziców godz. 19.00

20-23.11.2018

Matura próbna - OPERON  wg harmonogramu

Dyrektor

G  R  U  D  Z  I  E  Ń

3.12.2018

Światowy Dzień Walki z AIDS (walczymy z uzależnieniami)

S. Lubas

E.Kozakiewicz

5.12.2018

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

M. Bartnicki , S. Lubas

Samorząd Uczniowski

6.12.2018

Klasowe „Mikołajki"

Wychowawcy

Samorząd Uczniowski

.12.2018

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Dzień Ochrony Praw Dziecka

Spotkanie z prawnikiem

M. Bartnicki

T. Jackiewicz

17.12.2018

Rada Pedagogiczna - szkolenie: -      godz. 15.30 s. 3

Dyrektor

Zebrania z rodzicami. Informacja o zagrożeniach w klasach I, II i III.

  godz. 18.00

.12.2018

Szlachetna Paczka-finał

I.Cichoń

Samorząd Uczniowski

21.12.2018

Wigilia Szkolna - Jasełka (zapoznanie młodzieży z różnymi tradycjami świątecznymi w krajach, którego język poznają w naszej szkole       - podsumowanie konkursu)  godz. 12.45 w sali gimnastycznej

Nauczyciele

Wychowawcy

Zespół językowy

21.12.2018

Spotkanie wigilijne  pracowników  ZSP            godz. 14.00 w sali nr 3

Dyrektor

22-31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

MEN

S  T  Y  C  Z  E  Ń

.01.2019

Próbna matura z Nową Erą - wg harmonogramu

Dyrektor

Nauczyciele

5.01.2019

Koniec I okresu nauki w klasach I, II  i III- ostateczny termin wystawiania ocen

Dyrektor

Nauczyciele

Wychowawcy

21.01.2019

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja po I semestrze.  godz. 15.30

Dyrektor

Spotkanie z rodzicami - podsumowanie I semestru; godz. 18.00

Rada Rodziców godz. 19.00

 25 lub 26 .01.2019

STUDNIÓWKA   

Dyrekcja

Wychowawcy kl. III

Nauczyciele

28.01-10.02.2019

Ferie zimowe

 

L  U  T  Y

7.02.2019

Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

Dyrektor

Wychowawcy klas III

11.02.2019

Dzień Bezpiecznego Internetu

B. Nowak

T. Jackiewicz

.02.2019

II etap Konkursu Katyńskiego

M. Bartnicki

25.02.2019

Rada Pedagogiczna-szkolenie: - „

.   godz. 15.30  s. 3

 

 

 

Dyrektor

M  A  R  Z  E  C

.03.2019

Podsumowanie Konkursu „Katyńskiego" godz. 11.00

 w Izbie Pamięci Rodziny Grabskich

Dyrektor

M. Bartnicki

14.03.2019

Dzień liczby π (pi)

L. Olszewska

J. Oniszk-Palacz

    18.03.2019

Rada Pedagogiczna -       godz. 15.30   s. 3

Dyrektor

Nauczyciele

Wychowawcy

 

 

Spotkanie z rodzicami  (zagrożenia w kl. III);

25.03.2019

Spotkanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 godz. 18.00

Dyrektor

Nauczyciele

K  W  I  E  C  I  E  Ń

8-10.04.

2019

Rekolekcje Wielkopostne. Misterium Paschalne. Msza o  godz.

Dyrektor

ks.  M. Buraczyński

Wychowawcy

12.04.2019

Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach  III

Dyrektor

Nauczyciele

15.04.2019

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja i zakończenie nauki uczniów klas III; Szkolenie członków  SZE (Matura 2019)        godz. 15.30  s. 3

Dyrektor

Rada Rodziców   godz.19.00

18-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

MEN

26.04.2019

Zakończenie nauki uczniów klas III.

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Pożegnanie.          godz. 14.00

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

M  A  J

2.05.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Zarz. Dyr. ZSP

3.05.2019

Święto Konstytucji 3-go Maja. Udział w obchodach miejskich

Dyrektor

Nauczyciele

6-24.05.2019

MATURA 2019     wg harmonogramu CKE

Dyrektor

6,7,8.05.2019

Dni wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I i II

Zarz. Dyr. ZSP

do 17.05.2019

Informacja o ocenach niedostatecznych uczniów klas I i II.

Nauczyciele

Wychowawcy

20.05.2019

Rada Pedagogiczna -godz. 15.30  s.3

 

Dyrektor

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Zebranie z rodzicami (zagrożenia w kl. I i II);  godz.18.00

C  Z  E  R  W  I  E  C

8.06.2019

XII Bieg Marszałka

Dyrektor

Nauczyciele

13.06.2019

Święto Miasta Sulejówek

Dyrekcja

Nauczyciele

14.06.2019

Ostateczny termin wystawiania ocen.

Nauczyciele

Wychowawcy

15.06.2019

VII Zjazd Absolwentów naszego Liceum - 75-lecie

Dyrektor

Nauczyciele, Komitet Organizacyjny

17.06.2019

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja i promocja   godz. 15.30  sala 3

Dyrektor

Rada Rodziców  godz. 19.00

21.06.2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19. godz. 9.00  sala 3

Dyrektor

25.06.2018

Podsumowanie planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018       godz. 10.00    s.3

Dyrektor

26-28.08.2019

Egzaminy poprawkowe - wg. harmonogramu

Dyrektor

Nauczyciele

30.08.2019

Rada Pedagogiczna-podsumowanie pracy w roku szk. 2018/19 oraz przygotowania do nowego roku szkolnego 2019/20  godz. 10.00

Dyrektor

22.06-31.08.

2019

            W A K A C J E

MEN