Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych > Nasza Szkoła > Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

TERMINY ZJAZDÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

7-8.09.2018

21-22.09.2018

5-6.10.2018

19-20.10.2018

26-27.10.2018

9-10.11.2018

23-24.11.2018

30.11-1.12.2018

14-15.12.2018

4-5.01.2018

szczegółowe informacje o rekrutacji do  liceum dla dorosłych znajdują sie

w zakładce rekrutacja 

 

http://paderewski.edu.pl/index.php/rekrutacja/articles/warunkiem-przyjecia-do-liceum-ogolnoksztalcacego-dla-doroslych.html


Kontakt tel. 22 7831459 lub osobiście w szkole w godz. 8.30 - 15.30

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sulejówku to propozycja dla tych, którzy chcą zdobyć wykształcenie nie rezygnując z codziennych obowiązków oraz nie zaniedbując innych zobowiązań. W związku z tym, iż jest to liceum zaoczne, zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w piątek 16.00 -21.00 i sobotę 8.00-15.30), dwa razy w miesiącu. Nauka w szkole trwa 3 lata i jest bezpłatna. Ukończenie liceum pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych musi być w pełni dostosowane do wymagań osób, które uczęszczają na zajęcia, stąd nasza dbałość o to, by słuchać wszystkich uczniów i próbować się wdrażać nowe, wygodne rozwiązania.

 

Program edukacyjny w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych zakłada naukę przedmiotów takich jak w szkole średniej dla młodzieży. W związku z tym, na liście przedmiotów wiodących widnieją m. in.: język polski, matematyka, biologia, chemia, geografia, WOS, język angielski i wiele innych. Podstawą zaliczenia poszczególnych przedmiotów są egzaminy przeprowadzane pod koniec semestru. W trakcie roku szkolnego uczniowie muszą także złożyć prace pisemne na tematy określone przez nauczycieli.  

Liceum zaoczne nie różni się więc w niczym od zwyczajnego liceum, a jednocześnie pozwala na swobodny rozwój zawodowy i osobisty. To także możliwość poznania interesujących ludzi w różnym wieku, o różnym doświadczeniu i stażu pracy zawodowej. Słuchacze naszej szkoły dla dorosłych w Sulejówku mają uprawnienia równorzędne z uczniami liceów państwowych (m.in. legitymacja, świadczenia ZUS itp.).  W naszej szkole nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Prowadzimy nabór na wszystkie semestry, co sprawia, że przyjmujemy również osoby, które rozpoczęły naukę w innych szkołach i chciałyby ją kontynuować właśnie u nas. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to wygodny i bezpieczny wybór - a nasza propozycja to gwarancja najwyższej jakości programów, wykwalifikowanych pedagogów oraz przyjaznej obsługi w sekretariacie.

W naszym liceum zaocznym przygotowujemy naszych uczniów do zdania państwowego egzaminu maturalnego, pomagając im tym samym w podjęciu decyzji o dalszej edukacji, poszukiwaniu lepszego zatrudnienia lub pozostaniu na obecnym stanowisku pracy z satysfakcją wynikającą ze zdobycia wykształcenia średniego.

Rekrutacja:

Warunkiem przyjęcia do liceum zaocznego jest złożenie osobiście następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły: gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej,
  • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • (w przypadku absolwentów gimnazjum),
  • 3 zdjęcia 37×52 mm (podpisane na odwrocie),
  • kserokopii dowodu osobistego,
  • kwestionariusz (można wypełnić na miejscu,
  • podanie o przyjęcie do szkoły.

Zastrzegamy, że o naborze decyduje kolejność zgłoszeń.