Harmonogram matury 2019

Ważne informacje dotyczące matury

Informatory do egzaminu maturalnego znajdziesz na stronie

 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

 

oraz na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

 

http://www.cke.edu.pl/index.php/aktualnosci-left/85-matura-2015

 

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left