Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych > Nasza Nauka > Przedmioty, Nauczyciele i Pracownie

Oficjalne strony przedmiotowe

kliknij kliknij kliknij kliknij
j. polski
M. Miąskiewicz-Cegiełka
K. Pachnik
T. Jackiewicz
j. angielski
A. Groszewska
J. Jórczyk
W. Kurkus
E. Chmielewska
j. niemiecki
M. Bury-Wojtylak
j. francuski
M. Lewandowska
kliknij kliknij kliknij kliknij
pedagog
S. Lubas
j. włoski
B. Białobrzeska
matematyka
L. Olszewska
Sz,Lasota
historia
M. Bartnicki
M. Deptuła
kliknij kliknij kliknij kliknij
wok i muzyka
S. Kubiak-Dobrowolska
wos
M.Bartnicki
geografia
E. Chmielewska
M. Nawojska
biologia
E. Kozakiewicz
kliknij kliknij kliknij kliknij
fizyka
Sz. Lasota
chemia
E. Grochowska
informatyka
B. Nowak

wf
J. Kasprzykowski
G. Fijałkowski
S. Tyborowski
kliknij kliknij kliknij kliknij
EdB
B. Ługowska
religia
B. Niewiarowska
przedsiębiorczość
J. Oniszk-Palacz
biblioteka
A. Anusiewicz
       
       

Wróć