Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych > Nasza Nauka > Przedmioty, Nauczyciele i Pracownie

Oficjalne strony przedmiotowe

kliknij kliknij kliknij kliknij
j. polski
M. Miąskiewicz-Cegiełka
K. Pachnik
T. Jackiewicz
j. angielski
A. Groszewska
J. Jórczyk
W. Kurkus
E. Chmielarczyk
j. niemiecki
M. Bury-Wojtylak
j. francuski
M. Lewandowska
kliknij kliknij kliknij kliknij
pedagog
S. Lubes
j. włoski
B. Białobrzeska
matematyka
J. Oniszk-Palacz
L. Olszewska
historia
M. Bartnicki
kliknij kliknij kliknij kliknij
wok
M. Lewandowska
wos
M.Bartnicki
geografia
E. Chmielewska
H. Trojnar
biologia
E. Kozakiewicz
kliknij kliknij kliknij kliknij
fizyka
Sz. Lasota
chemia
E. Grochowska
informatyka
B. Nowak

wf
J. Kasprzykowski
G. Fijałkowski
kliknij kliknij kliknij kliknij
EdB
B. Ługowska
religia
ks Michał Buraczyński
B. Niewiarowska
przedsiębiorczość
J. Oniszk-Palacz
biblioteka
B. Ługowska
       
       

Wróć