konkursu wiedzy o życiu i dokonaniach Marii Skłodowskiej ? Curie

2011-03-03 12:55

maria
portret wyk. Irena Gulewicz

Regulamin konkursu wiedzy o życiu

i dokonaniach Marii Skłodowskiej - Curie

z okazji Międzynarodowego Roku Chemii 2011

 i Międzynarodowego Roku Marii Skłodowskiej - Curie

 

ALBERT EINSTEIN powiedział o niej:

?Ze wszystkich słynnych osób Maria Curie jest jedyną, której sława nie zepsuła?

 

 

 

Cele konkursu:

  • Upamiętnienie 100-lecia uhonorowania pracy Marii Skłodowskiej - Curie Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii,
  • Popularyzacja postaci i osiągnięć Marii Skłodowskiej - Curie ,
  • Rozbudzanie inicjatyw uczniów w zakresie samokształcenia irozwoju zainteresowań,

Przebieg konkursu:

 

 

Etap I - 17 marca 2011

 

  • Etap I składa się z testu zawierającego pytania zamknięte dotyczące biografii Marii Skłodowskiej - Curie i zagadnień chemii, związanych z promieniotwórczością.
  • Czas na rozwiązanie arkusza konkursowego wynosi 45 minut
  • Do II etapu konkursu kwalifikuje się uczestnik, który otrzymał minimum 80% wszystkich punktów.

 

Etap II -14 kwietnia 2011

 

  • Etap II składa się z testu zawierającego pytania otwarte dotyczące biografii Marii Skłodowskiej - Curie i zagadnień chemii dotyczących promieniotwórczości.
  • Czas trwania drugiego etapu wynosi 90 min.

 

 

Efekty konkursu:

 

Nagrody dla uczestników II etapu i uczniów wyróżniających się.

 

 

ZAGADNIENIA

 

BIOGRAFIA MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

Zalecana literatura:

 

MSC i promieniotwórczość J. Hurwic, wyd. Żak, Warszawa, 2001,

Z Mazowsza do paryskiego Panteonu L. Biliński, wyd. Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Warszawa, 2003,

Nobliści znad Wisły, Odry i Niemna M. P. Pilichowie, wyd. Muza, Warszawa, 2010,

Energia jądrowa i promieniotwórczość A. Czerwiński, wyd. Oficyna Edukacyjna K. Pazdro, Warszawa 1998,

Polskimi śladami Marii Skłodowskiej-Curie - przewodnik J. Jaworski, St. Bachanek, wyd. Muzeum MSC, Warszawa 2006,

Maria Curie Ewa Curie wyd. PWN 1997

 

CHEMIA

 

Promieniotwórczość naturalna i sztuczna (równania przemian jądrowych).

Przemiany : alfa, beta, gamma

Okres półtrwania.

Zastosowania izotopów promieniotwórczych.

Skład procentowy izotopów.

Liczba atomowa i masowa, nuklid , nukleony(protony i neutrony) - skład jądra atomowego.

Promieniowanie jonizujące.

Dawki promieniowania i ich jednostki.

Reaktor jądrowy i jego funkcje, reakcje jądrowe.

 

Zalecana literatura:

Czerwiński Andrzej - "Blaski i cienie promieniotwórczości" wyd. WSiP 1995 oraz podręczniki do nauki chemii i fizyki dla szkół Ponadgimnazjalnych.

 

 

                                                                                    Organizatorzy: Ewa Grochowska i Andrzej Kosiński

Wróć