Planowane klasy w roku szkolnym 2019/2020

2019-02-27 16:36

tl_files/zsl/kronika/rekrutcja 2019/r4.png

 

KRYTERIA REKRUTACJI :

  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki I dwóch innych przedmiotów wskazanych w tabeli
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego
  • szczególne osiagnięcia ucznia
  • ukończenie szkoły z wyróżnieniem
  • aktywność społeczna

 

Do każdej z proponowanych klas zostanie przyjętych 30 uczniów  z najlepszymi wynikami

 

Wróć