zapraszamy rodziców 14 kwietnia 2014 w godz. 17-20 do wypełnienia ankiety on-line

2014-04-09 17:29

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
UL. I. J Paderewskiego 29
05-070 Sulejówek


Informacja dla Rodziców

1.      W dniu 14 kwietnia 2014 r. w godz. 17.00 - 20.00 zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety on-line dla rodziców.

2.      Zadaniem ankiety jest poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania szkoły. Badanie jest elementem ogólnopolskiego ?Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkół
i placówek oświatowych".

3.      Ankieta dla rodziców zawiera 2 pytania.

4.      Aby wypełnić ankietę należy:

a.     wpisać adres: www.seo2.npseo.pl/online/37172

b.      wpisać w okienku PIN: 3333

c.       wcisnąć ?rozpocznij ankietę"

d.      po wypełnieniu ankiety pojawi się na końcu informacja ?sprawdź ankietę" - sprawdza tylko, czy wszystkie pola są wypełnione. Jeśli są to system zamknie ankietę automatycznie.

e.      niewypełnione pola odpowiedzi zostaną podkreślone na czerwono.

f.        nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.

g.      aby wprowadzić ankietę do systemu należy kliknąć  - ?zakończ ankietę".

5.      Uwaga! Nie ma możliwości wypełnienia ankiety poza wyznaczonym terminem!

6.      W przypadku wystąpienia problemów w trakcie wypełniania ankiety, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 882 423 246

Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym

Wizytatorzy ds. ewaluacji:

Anna Lach

                                                                                                     Monika Mizerska-Froń

 

Wróć